Search This Blog

Monday, 9 May 2011

SAPOTA DISEASES PHOTOS

                                                             SAPOTA


.PHAVOPLEOSPORA LEAF SPOT


.PESTALOTIOPSIS
.FLAT LIMB
 

No comments:

Post a Comment